Fælleslisten i Hillerød

...de røde i det grønne

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen
Fælleslisten - Liste T

Hillerød tager rengøringen tilbage.

Email Udskriv PDF

Fælleslisten stemte med stor glæde for byrådets beslutning om at annullere alle rengøringsudbud og tage arbejdet tilbage i en kommunal rengøringsafdeling. Vi advarede imod at udlicitere, og gjorde opmærksom på at mange kommuner allerede i 2013 havde dårlige erfaringer med de firmaer som byder på arbejdet. Kommunerne har selv et stort ansvar for at presse konkurrencen så priserne bliver alt for lave. Det har betydet dårligt udført arbejde, svindel med regninger, udnyttelse af udenlandsk arbejdskraft og store udgifter til kontrol, skift af firma med videre. Dertil udgifter for samfundet (Lønmodtagernes Garantifond) til de firmaer som er gået konkurs og ah tørret skyldig løn af på LG.

Vi advarede mod dette – men desværre for døve øre. Regningen har været fyringer og dårlige arbejdsforhold for en masse ansatte og dårlig rengøring for vores brugere. Med byrådets beslutning er dette fortid, og vi kan begynde at bygge en organisation op som bygger på kvalitet og godt arbejdsmiljø – uden at der skal trækkes overskud ud til et firma, og uden dyre konsulentregninger. Fælleslisten håber at Byrådets erkendelse er begyndelsen for en ny strategi som bl.a. kan føre til at det udliciterede arbejde i Vej og Park tages tilbage iet  kommunalt selskab, eventuelt sammen med andre kommuner som det netop er sket på renovationsområdet.

Tue Tortzen

 

Samling på venstrefløjen.

Email Udskriv PDF

Liste Ø stiller op til kommunalvalget i Hillerød.
Fælleslisten (T) – Hillerød’s socialistiske lokalliste har på en generalforsamling besluttet at opstilling til efterårets kommunevalg bliver på Enhedslisten – liste Ø.
Enhedslisten, Hillerød afd. har efterfølgende besluttet at opstille til kommunal valget i november 2017.
”Siden vi kom i byrådet i 1990 har vi haft en aftale med Enhedslisten om at vi tager os af det kommunalpolitiske. det har fungeret fint, og vi har haft rigtig god opbakning og indflydelse. Men der har også været forvirring om forskellen på de to organisationer, særligt op til valgene. Samtidig flytter der mange nye vælgere til kommunen – folk som ikke har de sidste 25 års kommune- historie med sig. Så for fremtiden er vi en del af Enhedslisten som alle kender på landsplan.
Vores politik bliver der ikke lavet om på – vi holder altid med de små, miljøet har første prioritet og vi vil have boliger, uddannelse og arbejdspladser til kommunen så der er råd til at forbedre forholdene for børn, gamle og kultur. På det tekniske område vil vi bruge de penge som kommer ind på jordsalg til trafiksikring og cykelstier, reparation/fornyelse af kommunens bygninger og bedre vedligeholdelse af vejnettet så det ikke forfalder. ” fortæller Tue Tortzen som er formand for kommunens miljø- og teknikudvalg.
Det kommunalpolitiske program fra 2013 bliver pudset af og fornyet i løbet af de næste par måneder.
”Nu stiller Enhedslisten i Hillerød op og er klar til at markere sig som Liste Ø med nogle klare lokalpolitiske synspunkter. Vi skal også have nogen flere kandidater, for vi regner med at gå betydeligt frem ved valget. Politikken er svinget for meget til højre i Hillerød, og det er os som skal holde et fornuftigt flertal på den rigtige side af midten” siger Johny Christiansen fra Enhedslisten i Hillerød

Karl Erik Rasmussen