Fælleslisten i Hillerød

...de røde i det grønne

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen
Fælleslisten - Liste T

Budget 2017

Email Udskriv PDF

Inden budgetforhandlingerne for alvor går i gang er det klogt at se på hvilke forudsætninger vi har.
Hillerød er en velstående kommune med godt indkomstgrundlag og forholdsvis lav ledighed. Udbygningen af  Favrholm- området med nyt sygehus og en masse ny industrigrunde kan sikre dette i mange år fremover.
Vi har  vedtagne planer for mere end 2000 nye boliger hvoraf over 500 i bymidten ikke kræver nye veje, kloakker eller instuitutioner – altså nye skatteborgere uden de store udgifter.
Der bliver anlægsudgifter ved Ullerød nord og Favrholm, men de opvejes af indtægterne ved jordsalg.
Trods disse lyse udsigter skal byrådet nu igennem endnu en sparerunde hvor vi kan vælge mellem forskellige forslag som har det til fælles at de forringer borgernes velfærd og skubber udgifterne foran sig som en snebold der bliver større og større.
En stor del af forklaringen er den statslige topstyring som ikke efterlader meget til det lokale demokrati.
Vi skal finde 1% af budgettet til et ”omprioriteringsbidrag” som regeringen opkræver. Måske får vi nogen af dem tilbage( og så bliver de trukket i anden udligning) måske bliver de brugt til nye krigsfly.
Derudover er der serviceloftet som ganske enkelt bestemmer hvor mange af vores egne  penge vi må bruge – uanset hvor mange vi har brug for.
Det hele er nøje styret og overvåget fra EU.
Men til trods for disse vanskelige betingelser har Byrådet mulighed for at vælge to veje  når vi lægger budget.

 

De senere år har Borgmesterens og embedsmændenes oplæg været meget tilbageholdende. Man har regnet med alle tænkelige udgifter – mens indtægter ved jordsalg ikke er medtaget.  Man har brugt yderst forsigtige tal for boligudviklingen og skattegrundlaget.
Det har betydet besparelser som kommer igen med dobbelt virkning efter få år, og hvis vi ikke passer på kan fremtidens bedre økonomi gå til at lappe på fortidens fejl.
Fælleslisten vil fortsat arbejde for at Hillerød`s budget har midler til forebyggende arbejde både til teknisk vedligehold , socialt forebyggende arbejde som, f.eks velfungerende daginstitutioner, skoler og ældrepleje.
Så bliver der nok ikke råd til at sætte ejendomsskatten ned for ”erhvervslivet”, men det går nok. Firmaerne bliver jo ved med at komme til Hillerød fordi det er et godt sted at drive virksomhed.

 

 

Tue Tortzen